Serveis

Contracte de serveis per a la realització de la neteja a l’estació d’autobusos de Maó

Núm. Exp: 4301/000018.Ser/2010

Data aprovació: 11-10-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 58.113,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 10-11-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 31-01-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: BALEARES DE LIMPIEZAS ,SA

Import (IVA exclòs): 56.261,40 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 21-02-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: BALEARES DE LIMPIEZAS ,SA

Import (IVA exclòs): 56.261,40 €

Entrada en vigor: 21-02-2011