Serveis

Contracte de serveis pel manteniment dels extintors i equips contra incendis, als edificis públics i serveis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4302/000012.Ser/2010

Data aprovació: 21-06-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 26.895,01 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 21-09-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Extincise Balear,SL

Import (IVA exclòs): 22.400,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 11-10-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Extincise Balear,SL

Import (IVA exclòs): 22.400,00 €