Serveis

Contracte de serveis de desratització, desinsectació, desinfecció i manteniment higiènic sanitari d’instal·lacions de risc davant la legionel·la, en els edificis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4302/000011.Ser/2010

Data aprovació: 21-06-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 52.247,16 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 06-09-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Jaime Carbonell Valls, SL (JCV)

Import (IVA exclòs): 50.679,74 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 01-10-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Jaime Carbonell Valls, SL (JCV)

Import (IVA exclòs): 50.679,74 €