Subministrament

Contracte de subministrament d’un vehicle bomba urbana lleugera per al servei de prevenció i extinció d’incendis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000016.Sub/2010

Data aprovació: 12-07-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 133.620,69 €

Data límit de presentació d'ofertes: 09-08-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant