Subministrament

Contracte de subministrament i instal·lació de càmeres web

Núm. Exp: 4302/000010.Sub/2010

Data aprovació: 24-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 56.034,48 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 12-07-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ADTEL SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, SL

Import (IVA exclòs): 44.342,61 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 02-08-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ADTEL SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, SL

Import (IVA exclòs): 44.342,61 €