Serveis

Contracte de serveis per la creació del manual d’identitat corporativa del producte turístic i d'estratègia identitària de Menorca

Núm. Exp: 4301/000011.Ser/2010

Data aprovació: 17-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 84.482,76 €

Data límit de presentació d'ofertes: 09-06-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 06-09-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: McCann Erickson, SA

Import (IVA exclòs): 80.598,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 01-10-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: McCann erickson, SA

Import (IVA exclòs): 80.598,00 €