Obres

Contracte d’obres per executar el projecte de condicionament de les rutes cicloturístiques de Menorca (separata d’abril 2010)

Núm. Exp: 4301/000013.Ob/2010

Data aprovació: 21-06-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 257.485,67 €

Data límit de presentació d'ofertes: 12-07-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 02-08-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Melchor Mascaró SA

Import (IVA exclòs): 178.152,72 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 16-08-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Melchor Mascaró SA

Import (IVA exclòs): 178.152,72 €