Subministrament

Contracte de subministrament i instal·lació de plafons matricials de led i punts d’informació a l’estació d’autobusos de Maó

Núm. Exp: 4301/000012.Sub/2010

Data aprovació: 31-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 138.590,25 €

Data límit de presentació d'ofertes: 23-06-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 26-07-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LAFORJA SISTEMAS, SL

Import (IVA exclòs): 124.794,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 16-08-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LAFORJA SISTEMAS, SL

Import (IVA exclòs): 124.794,00 €