Serveis

Contracte de serveis per a la creació d’un administrador d’aplicacions especifiques SIG avançades, en el marc del projecte IDE Menorca del programa ‘Pla Avanza IDE Menorca’

Núm. Exp: 4302/000006.Ser/2010

Data aprovació: 29-03-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 56.500,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 17-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Consultoría Técnica Nexus Geográfics, SL

Import (IVA exclòs): 55.600,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 07-06-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Consultoría Técnica Nexus Geográfics, SL

Import (IVA exclòs): 55.600,00 €