Serveis

Contracte de serveis per realitzar la impressió de plànols guia de producte turístic

Núm. Exp: 4302/000007.Ser/2010

Data aprovació: 29-03-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 38.793,10 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 03-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Menorca de Publicidad, SA

Import (IVA exclòs): 35.700,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 25-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Menorca de Publicidad, SA

Import (IVA exclòs): 35.700,00 €