Subministrament

Contracte de subministrament i instal·lació de noves pantalles d’informació turística

Núm. Exp: 4302/000004.Sub/2010

Data aprovació: 08-03-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 29.051,72 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 03-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Fundició Dúctil Benito, SL

Import (IVA exclòs): 29.051,72 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 25-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Fundició Dúctil Benito, SL

Import (IVA exclòs): 29.051,72 €