Obres

Contracte d’obres per executar el projecte de rehabilitació de la Torre de Son Ganxo, al terme municipal de Sant Lluís

Núm. Exp: 4302/000003.Ob/2010

Data aprovació: 01-02-2010

Òrgan aprovació: Presidència


Import de la licitació (IVA exclòs): 162.078,01 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 03-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Conrado y Asociados, SA

Import (IVA exclòs): 141.818,03 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 25-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Conrado y Asociados, SA

Import (IVA exclòs): 141.818,03 €