Obres

Contracte d’obres per executar el projecte de rehabilitació de la Torre núm. 10 i d’un tram de la murada del castell de Santa Àgueda, al terme municipal de Ferreries

Núm. Exp: 4302/000002.Ob/2010

Data aprovació: 01-02-2010

Òrgan aprovació: Presidència


Import de la licitació (IVA exclòs): 161.189,29 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 03-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MENORCA OBRAS LOGA, SL

Import (IVA exclòs): 156.353,62 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 25-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MENORCA OBRAS LOGA, SL

Import (IVA exclòs): 156.353,62 €