Subministrament

Contractació per a l'elaboració del projecte i desplegament d’una nova xarxa de comunicacions sense fils a l’illa de Menorca, la prestació de serveis fixos d’accés a Internet a través d’aquesta, la seva operació i manteniment

Núm. Exp: 4301/000010.Sub/2010

Data aprovació: 26-04-2010

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): 751.966,10 €

Data límit de presentació d'ofertes: 25-05-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 20-09-2010

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: INFOTELECOM NETWORKS, SL

Import (IVA exclòs): 751.349,12 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 13-10-2010

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: INFOTELECOM NETWORKS, SL

Import (IVA exclòs): 751.349,12 €
 

Documentació 
Plec clàusules Administratives
Plec clàusules Tècniques (català)
plec clàusules Tècniques (castellà)
INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE ERRADA EN ELS PLECS
Composició Mesa de contractació (art. 21.4 RLCSP)
RESPOSTES CONSULTES REBUDES (Clàusula 6 plec administratives)
Acta Mesa Contractació 1-6-2010
DOCUMENTACIÓ A ESMENAR PELS LICITADORS
Convocatòria Mesa de contractació 28 de juny de 2010
Acta Mesa Contractació 28-6-2010
Convocatòria Mesa de contractació 14 de juliol de 2010
ANUL·LACIÓ convocatòria Mesa contractació 14/7/2010
Convocatòria Mesa de contractació 20 de juliol de 2010
Acta Mesa de contractació 20 de juliol de 2010
Convocatòria Mesa de contractació 25 d'agost de 2010
Acta Mesa contractació 25 d'agost de 2010
Convocatòria Mesa contractació 6 de setembre de 2010
Edicte proposta d'adjudicació provisional del contracte
Acta Mesa contractació de 6/9/2010
Anunci d'adjudicació provisional dels contractes
Anunci adjudicació definitiva del contracte