Obres

Contracte d’obres per executar el projecte de reparació de la teulada de l’antiga capella de Santa Àgueda, al terme municipal de Ferreries

Núm. Exp: 4302/000001.Ob/2010

Data aprovació: 01-02-2010

Òrgan aprovació: Presidència


Import de la licitació (IVA exclòs): 87.846,84 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 29-03-2010 12:29:56

Aprovació Adjudicació Provisional: 29-03-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MENORCA OBRAS LOGA, SL

Import (IVA exclòs): 83.454,20 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 21-04-2010

Aprovació Adjudicació Definitiva: 21-04-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MENORCA OBRAS LOGA, SL

Import (IVA exclòs): 83.454,20 €