Obres

Contracte d’obres de millora de la capa superficial de rodalament de la Ctra. Me-14 (tram rotonda aeroport Me-1 a rotonda Aena), i de la Ctra. Me-1 (tram pk 1+500 a rotonda Aeroport)

Núm. Exp: 4301/000008.Ob/2010

Data aprovació: 29-03-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 263.679,35 €

Data límit de presentació d'ofertes: 06-05-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 31-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 214.002,15 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 18-06-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 214.002,15 €