Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte per a la gestió, mitjançant concessió, del servei d'ensenyament complementari d'educació de persones adultes

Núm. Exp: 4311/000006.GSP/2012

Data aprovació: 18-06-2002

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): 369.122,50 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: