Serveis

Contracte de serveis auxiliars al Museu de Menorca (Exp: CONTR 2010 3394) vigilància

Núm. Exp: 4301/000016.Ser/2011

Data aprovació: 25-06-2010

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs): 72.700,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 09-10-2012

Aprovació Adjudicació Definitiva: 27-09-2010

Òrgan aprovació:

Empresa: EULEN, SA

Import (IVA exclòs): 60.464,06 €