Serveis

Pròrroga del contracte de serveis de neteja a la Biblioteca de Maó (Exp. CONTR 2009 6797)

Núm. Exp: 4311/000009.Ser/2011

Data aprovació: 10-10-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 49.535,31 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: