Serveis

Contracte de serveis de neteja a la Biblioteca de Maó (Exp. CONTR 2009 6797)

Núm. Exp: 4301/000015.Ser/2011

Data aprovació: 31-07-2009

Òrgan aprovació:


Import de la licitació (IVA exclòs): 60.082,76 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 09-10-2012

Aprovació Adjudicació Definitiva: 19-10-2009

Òrgan aprovació:

Empresa: BALEARES DE LIMPIEZA, SA

Import (IVA exclòs): 49.535,31 €