Serveis

Pròrroga del contracte de serveis de neteja al Museu de Menorca (EXP. CONTR 2010 2376)

Núm. Exp: 4311/000008.Ser/2011

Data aprovació: 10-10-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 28.832,88 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: