Serveis

Contracte de serveis de neteja al Museu de Menorca (EXP. CONTR 2010 2376)

Núm. Exp: 4301/000014.Ser/2011

Data aprovació: 27-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 34.850,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 09-10-2012 8:58:02

Aprovació Adjudicació Provisional:

Òrgan aprovació:

Empresa:

Import (IVA exclòs): ,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 09-10-2012

Aprovació Adjudicació Definitiva: 16-08-2010

Òrgan aprovació:

Empresa: INITIAL FACILITIES SERVICES, SAU

Import (IVA exclòs): 28.092,64 €