Administratius Especials

Pròrroga del contracte administratiu especial per a la prestació de diversos serveis i programes d’atenció educativa infantil (infants 0-3 anys)

Núm. Exp: 4311/000004.AE/2011

Data aprovació: 16-05-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 181.290,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: