Obres

Modificació núm.1 del Contracte d’obres d’adequació del paviment de la carretera de Ferreries as Migjorn Gran, PK 1+100 al 6+450

Núm. Exp: 4310/000004.Ob/2008

Data aprovació: 14-04-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 200.490,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 

Documentació 
Contracte Modificació