Obres

Contracte d’obres d’adequació del paviment de la carretera de Ferreries as Migjorn Gran, PK 1+100 al 6+450

Núm. Exp: 4301/000019.Ob/2007

Data aprovació: 26-11-2007

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 1.729.641,70 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: