El Consell Insular i el Govern signen el conveni per a potenciar la línia extraordinària amb ISBA, la qual ja ha permès injectar 11,8 milions d'euros a pimes i autònoms de l’illa

El Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears, i la societat de garantia recíproca ISBA SGR han signat el conveni de col·laboració per a potenciar la línia extraordinària de finançament Covid-19 impulsada pel Govern i ISBA en suport de petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms. Fins ara, aquesta línia ja ha permès injectar 11,8 milions d’euros en liquiditat, mitjançant 144 operacions de crèdit aprovades, a pimes i autònoms a Menorca.

En total, entre aquesta convocatòria extraordinària i la resta de línies de finançament del Govern i ISBA, a Menorca s’han aprovat 162 operacions de crèdit enguany que representen una injecció de 13,2 milions a pimes i autònoms. El seu impacte també es reflecteix en la seva contribució al manteniment de l'ocupació, ja que a Menorca es mantenen 1.273 llocs de feina a les empreses que han rebut avals, segons les darreres dades d’ISBA.

La línia extraordinària compta amb la participació dels consells insulars i forma part del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears, essent una de les principals i primeres mesures de suport al teixit productiu i reflecteix “la suma d’esforços entre les administracions per a donar resposta a la crisi i ajudar a empreses i autònoms a les illes”, com destaca la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez.

La consellera Sánchez ha signat el conveni de col·laboració relatiu a Menorca amb la presidenta del Consell insular, Susana Mora, i el president d’ISBA, Eduardo Soriano. La participació del Consell de Menorca, a través d’una aportació de mig milió d’euros, permet incrementar en 3 milions addicionals el finançament que es posa a l’abast de pimes i autònoms a Menorca.

Fins ara, a l’àmbit de Menorca, s’han aprovat 144 operacions de crèdit a través d’aquesta línia extraordinària, les quals representen un volum de finançament de 11,8 milions d’euros per a pimes i autònoms a l’illa. Actualment, ISBA tramita i té en fase d’estudi altres 19 sol·licituds d’operacions a Menorca, per un import conjunt de 1,7 milions d’euros.

El Govern hi destina prop de 25 milions a aquesta línia Covid-19, la qual permet mobilitzar fins a 200 milions en crèdits a disposició de pimes i autònoms a les illes, d’acord a la darrera ampliació aprovada pel Consell de Govern. L’aportació dels quatre consells, de 5,1 milions en el seu conjunt, complementa l’acció del Govern i va generar un increment de 30,6 milions en el finançament que es posa a l’abast de les empreses.

Aquesta línia extraordinària facilita l’accés al crèdit bancari a pimes i autònoms en condicions molt avantatjoses, sense haver de pagar interessos, degut a l'efecte multiplicador de l’acció de govern a través dels avals públics. Les operacions acceptades queden avalades en un 100% i el Govern –i en part també els consells insulars- assumeixen el cost dels interessos i de les comissions del avals. Fins ara, al conjunt de les illes, s’han aprovat 1.605 operacions a través d’aquesta línia extraordinària, per import de 139,3 milions.

A més, el Govern i ISBA mantenen operatives les altres dues línies anuals, que faciliten 50 milions més: la línia Govern-ISBA 2020, que proporciona 40 milions de finançament, i la línia específica adreçada al sector industrial, a través de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), amb 10 milions.

ISBA SGR és una societat de garantia recíproca, entitat financera sense ànim de lucre que té per objecte contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears, mitjançant la concessió de garanties que avalin les propostes de pimes i autònoms davant les entitats financeres per facilitar condicions molt favorables en l’accés al seu finançament.

Maó, 6 de setembre del 2020

Departaments relacionats Presidència
Serveis Generals
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa