Horari del Servei d'Atenció Ciutadana

Modificació de l’horari del servei d’atenció ciutadana a partir del 16 de març de 2020.

Des de l’any 2002 es va ampliar l’horari del Registre General a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana per oferir un horari d’atenció ampli, en dues franges horàries de matí i capvespre, el qual s’ha anat adaptant a la demanda de la ciutadania fins avui.
No obstant això, una part important de la ciutadania té un horari laboral en jornada partida i en molts casos no li és possible conciliar-lo amb l’horari del Registre General del CIM, un problema que altres administracions públiques han aconseguit superar oferint una atenció ininterrompuda que abasta la franja de migdia.
A més, d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, qualsevol persona pot presentar documents tant al registre electrònic de l’Administració o organisme al qual s’adrecin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l’article 2.1, a les oficines de Correus, a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, a les oficines d’assistència en matèria de registres o a qualsevol altra que estableixin les disposicions vigents.
Finalment, el Consell Insular de Menorca ha considerat oportú modificar l’horari del Registre General de manera que al Servei d’Atenció Ciutadana de la plaça de la Biosfera, 5, de Maó i al Servei d’Atenció Ciutadana de la plaça de la Catedral, 5, de Ciutadella sigui de dilluns a divendres de les 9 h a les 17 h, del dia 16 de març al dia 31 de maig i del dia 28 de setembre al dia 20 de desembre de 2020, ambdós inclosos.
Aquesta mesura suposarà una millora substancial en l’atenció a la ciutadania de Menorca.
 


editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa