El Consell oferta l’execució de diferents projectes relacionats amb el sector del patrimoni d’acord al Rescat Cultural 2021

El passat mes de setembre, el Consell Insular de Menorca va treure una oferta per a l’execució de diferents projectes relacionats amb el sector del patrimoni d’acord i en compliment del Rescat Cultural 2021. El paquet de mesures arran de la Covid-19 dirigit a aquest sector, compta aquest 2021 amb una inversió de 24.000 euros, un 20% més que l’any anterior.

Una partida que es destina a l’execució de projectes proposats pel Departament de Cultura, segons les necessitats i prioritats d’actuació actuals dels diferents serveis, principalment de Patrimoni Històric.

L’objectiu d’aquesta oferta és fomentar la conservació, investigació, catalogació, restauració i difusió del patrimoni històric menorquí. Cada un d’ells està valorat en un màxim de 2.000 euros (IVA inclòs), i s’adjudicaràn per lliure concurrència.

Passat ja el termini d’entrega de propostes i atès que alguns dels projectes de l’oferta han quedat deserts en la seva primera convocatòria, s’amplia el termini d’entrega només dels projectes que han quedat deserts, fins a 10 dies naturals a partir del dia que es publiqui aquesta oferta en el tauler d’anuncis del CIM.

El llistat de temes com a objecte de contractació per part del departament de Cultura encara oberts, són els següents:

2. Elaboració d’una cronologia històrica de fotògrafs professionals de Menorca dels darrers 150 anys, amb referències de les dates de la seva dedicació i tipus de procediments fotogràfics i formats que van treballar per tal de facilitar les feines posteriors, per exemple, d’identificació i documentació dels fons rebuts a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM (AISM).

6. Estudi sobre una part de la documentació del fons Làdico (10 llibres de comptabilitat Làdico-Hermanos) de recent incorporació i dipositada a l'Arxiu Històric del CIM, amb un tractament arxivístic seguint la norma ISAD (G) i un tractament de catàleg.

10. Proposta d’estudi arqueomètric de cinc peces de marbre del fons del Museu de Menorca - que inclogui l’autòpsia de les peces, mostreig, preparació de les làmines primes, polverització de mostres per l’anàlisi isotòpic, realització de l’anàlisi arqueomètric de microscòpia òptica, catodoluminescència, EDC i isòtops -, amb l’objectiu d’esbrinar l’origen del marbre, funció i cronologia.

11. Proposta d’estudi del fons etnològic del Museu de Menorca per a completar la informació de 40 peces preseleccionades per la direcció del museu, i catalogant-les seguint les indicacions i format de fitxa facilitada per aquesta institució.

Les empreses o persones professionals que estiguin interessades, encara poden presentar la seva proposta al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca.

Es pot demanar més informació al Departament de Cultura a través del correu electrònic rescatculturalmenorca@cime.es i simon.gornes@cime.es o bé al telèfon 971 36 07 93.Maó, 15 d’octubre de 2021

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa