El Servei d’Ordenació Territorial amplia els seus tràmits electrònics per millorar la relació amb la ciutadania

Amb la finalitat de seguir treballant amb la simplificació dels processos administratius habituals de l’Administració Pública i facilitar l’accés dels usuaris a la informació, des del Consell Insular se segueix treballant amb la millora dels serveis de l’administració electrònica. L’objectiu és facilitar, i possibilitar dur a terme tràmits a qualsevol hora del dia, sense dependre dels horaris de l’Administració, així com evitar desplaçaments innecessaris.

En aquesta línia, des del Servei d’Ordenació Territorial, s’ha afegit un nou tràmit de tramitació electrònica per la sol·licitud de realització d’obres, instal·lacions o activitats a la zona de servitud de protecció de costes, previstos en la Llei 22/1988 de 28 de juliol. Aquest tràmit, disponible al web de la Carpeta Ciutadana del Consell Insular, es podrà fer en règim d’autorització o de declaració responsable, segons correspongui.

Cal recordar que el Servei d’Ordenació Territorial compta també amb un tràmit electrònic específic per sol·licitar cèdules d’habitabilitat. D’aquesta manera, es vol facilitar la relació de les persones interessades i suposa una simplificació administrativa, pel que fa a la seva tramitació, cosa que permet millorar l’eficiència d’aquest servei i oferir un millor servei a la ciutadania.

Maó, 14 de setembre de 2021

Departaments relacionats Economia i Territori
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa