Les sol·licituds d’ajut per foment de l’ús del català mantenen l’impuls en la convocatòria de 2021

El BOIB núm. 122 de 7 de setembre de 2021 publica l’acord del Consell Executiu del CIM de concessió dels ajuts per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana dins la convocatòria de 2021.

La convocatòria manté les quatre línies d’ajut habituals i el total de sol·licituds presentades coincideix en nombre amb les sol·licituds rebudes l’any passat, si bé la distribució per línies és lleugerament diferent:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana, partida 15.000 €: 27 sol·licituds (enfront de les 29 de la convocatòria passada).
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa, partida 10.000 €: 40 sol·licituds (l’any 2020 van ser 38).
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu, partida 5.000 €: 8 sol·licituds (l’any passat van ser 7)
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu, partida 10.000 €: 7 sol·licituds (enfront de les 8 de la convocatòria passada).

D’aquesta manera, s’ha repartit la totalitat de la partida prevista en la convocatòria, que és de 40.000 euros.

El conseller de Cultura celebra que la convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús del català estigui ben consolidada a Menorca i que contribueixi a l’objectiu d’esperonar a emprar la llengua pròpia en els diferents sectors a què va adreçada. Destaca especialment que el major nombre de sol·licituds es reben per a la línia 2, dedicada a l’empresa, la qual cosa és indicativa de la voluntat de l’empresariat menorquí d’emprar la llengua pròpia del territori en el funcionament dels seus negocis. Els ajuts són majoritàriament sol·licitats per posar rètols, confeccionar pàgines web, fer bosses per a les botigues, etiquetatge, etc. Tot plegat, contribueix a augmentar la presència del català en el paisatge lingüístic de Menorca.

Així mateix, destaca el lent però progressiu augment de les sol·licituds presentades per a la línia 3, destinada a entitats esportives, que de cada vegada tenen més present l’ús de la llengua catalana en el seu funcionament habitual i recorren a aquest suport. Aquestes entitats sol·liciten ajudes per serigrafiar roba esportiva, retolar o fer pàgines web, entre d’altres.

Pel que fa a la línia de suport a l’edició, manté la vitalitat i enguany se subvencionen projectes com el nou llibre de cuina de Josep i Damià Borràs, un cançoner escolta o les publicacions de Nova Editorial Moll, que reedita Barba-rossa, de Joan Pons, i treu a la llum el Llibre d’esvalots, de Damià Rotger. També se subvencionen CD i videoclips de grups menorquins, com Cala Joia, Pèl de Gall o Cris Juanico.

Finalment, a través de la línia 4 es dona suport a iniciatives de dinamització lingüística, com les que du a terme la Plataforma per la Llengua, amb tallers de rap als instituts o l’impuls de campanyes de conscienciació lingüística.

Maó, 7 de setembre de 2021

Més informació BOIB concessió 2021
Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa