El Consell aprova la convocatòria d'ajuts per projectes promoguts per entitats culturals per l'any 2021 amb una partida global de fins a un màxim de 200.000€

El Consell Insular de Menorca ha aprovat la convocatòria d'ajuts per projectes promoguts per entitats culturals per l'any 2021 amb una partida global de fins a un màxim de 200.000€. 

Aquesta convocatòria del Departament de Cultura, destinada a entitats culturals sense ànim de lucre i amb domicili social a Menorca, és una de les línies de subvencions més veteranes de la institució. El Pla Estratègic de Subvencions de l'any 2021 estableix com un dels objectius generals del Departament de Cultura impulsar polítiques de foment i suport de les entitats culturals.

La finalitat dels ajuts d'aquesta convocatòria és oferir durant tot l'any activitats culturals arreu de Menorca, potenciant els projectes de les entitats sense ànim de lucre, convocatòria que per tant també comporta un vessant social significativa.

Es poden acollir a aquesta convocatòria d'ajuts les associacions culturals sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions de les Illes Balears, i les associacions de veïns (només activitats que organitzin de caire cultural) l'àmbit d'actuació de les quals sigui l'illa de Menorca. També poden participar-hi les associacions l'àmbit d'actuació de les quals sigui les Illes Balears sempre que disposin d'una delegació o establiment a l'illa de Menorca.

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts serà de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la seva publicació al BOIB.


Maó, 22 de febrer de 2021

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa