Rehabilitació de la Torre de defensa de Rambla a Maó

Rehabilitació de la Torre de defensa de Rambla a Maó Entitat que presenta el projecte:
Consell Insular de Menorca

Territori:
Maó (Menorca)

Import concedit:
177.054,56 €

Any de convocatòria:
2016

Descripció del projecte:
Aquest projecte es centra en la restauració de la Torre de defensa de Rambla
de Maó. El principal objectiu que persegueix és aturar el seu procés de
degradació per mitjà de la consolidació dels elements estructurals a fi de
garantir les condicions de seguretat i estabilitat necessàries per a un ús
museístic exterior i de valor paisatgístic.

És una torre de defensa costanera britànica, construïda entre els segles xviii i xix, que es
troba en greu perill de col·lapse. Es tracta d'un bé de titularitat pública, ja que pertany a la
Demarcació de Costes, i es troba situada dins el Parc Natural de l'Albufera des Grau.
Constitueix una fita paisatgística important en una de les zones més emblemàtiques de l'illa.
L'objectiu principal del projecte és detenir el procés de degradació, consolidar-ne els
elements estructurals i que es vegi tal com ha arribat a nosaltres actualment, a fi d'evitar que
es perdin de manera irremeiable alguns elements constructius. L'efecte, per tant, serà de
congelació de l'estat de semiruïna, no de reconstrucció; garantint, però, les condicions de
seguretat i estabilitat necessàries per a un ús museístic exterior i de valor paisatgístic.
Es repararan totes les interrupcions en el recorregut exterior de la torre provocades per la
caiguda d'elements, per tal que el parament no es debiliti més.
Es recuperaran totes les pedres possibles a fi de recol·locar-les a l'edifici, mentre que la
resta d'espais entre pedres es consolidarà amb un morter de calç i eco putzolana. Es
treballarà de manera gairebé artesanal, però amb la garantia de paralitzar els processos de
degradació i de millorar la resistència de la pell de la torre.
També se'n farà un seguiment arqueològic, sobretot en la neteja de la cisterna, que es durà
a terme amb procediments manuals. El mateix procediment s'utilitzarà en la resta de
paviments.
Es tracta d'una obra de molt baix impacte ambiental i totalment compatible amb la
classificació del terreny on s'ubica, sense que provoqui cap interferència en els processos
biològics de la zona, i les mesures que proposa el mateix projecte seran suficients per evitar
qualsevol impacte. Se senyalitzaran amb sistemes tous els accessos a la torre i, prèviament
a l'inici de les obres, un especialista en medi natural en farà un replanteig i senyalitzarà els
punts d'interès natural que s'hauran de tenir en compte en el decurs dels treballs.

Finalitat:
Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa